MTB

Barn och ungdom från 7 år: 1,5 tim
Ledare: Helen Veerman och Michael Ohlsson

Grupp A. Nybörjare och motionärer: 1,5 tim. Alla platsar!
Ledare: Micke Johansson och Jarle Spetsaas

Grupp B. Motionärer och mer erfarna: 2-2,5 tim
Ledare: Bengt Hansson

Arkiv